Disclaimer

Disclaimer

Bij het opstellen van de inhoud van deze website hebben wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Ondanks de zorgvuldigheid bestaat toch de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is en of dat deze na verloop van tijd veroudert. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren deze websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk, voor de inhoud op de desbetreffende website is Stichting Fotografencafé Drechtsteden niet aansprakelijk.

Stichting Fotografencafé Drechtsteden  kan echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.
Stichting Fotografencafé Drechtsteden aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid – uit welke hoofde dan ook.
Dit geldt voor elke vorm van schade (met inbegrip van zaakschade, vermogensschade als gevolg van materiële schade en zuivere vermogensschade) die op enigerlei wijze voortvloeit uit:

  1. de website – waaronder de werking en/of het gebruik hiervan en –
  2. de Informatie – waaronder het gebruik ervan.
    Stichting Fotografencafé Drechtsteden behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen. De informatie heeft uitsluitend betrekking op Nederland en dient louter voor informatieve doeleinden. Mocht u tijdens het lezen van deze website van mening zijn dat er een onjuistheid staat op de website? Laat het ons dan weten via onze privacy mailbox .

Privacy en fotogebruik 
Stichting Fotografencafé Drechtsteden respecteert de privacy van alle gebruikers van onze website en draagt er zorg voor dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ingezonden foto’s

Dat betekent ook dat ingezonden foto’s vertrouwelijk worden behandeld en bij publicatie op de website van Stichting Fotografencafé Drechtsteden vermeld met naam in verband met copyrights. De foto’s blijven eigendom van de maker.

Website van Fotografencafé Drechtsteden

Door het toezenden van de foto’s geeft de maker impliciet toestemming de foto te gebruiken op de website van Stichting Fotografencafé Drechtsteden en eventueel na toestemming op het Instagram account van Stichting Fotografencafé Drechtsteden.

Facebook groepspagina van Fotografencafé Drechtsteden

De foto’s welke geplaatst worden in de Facebook pagina van Stichting Fotografencafé Drechtsteden zijn voor eigen verantwoording van de plaatser. Expliciete foto’s met als doel reclame-uitingen zullen in verband met ons sponsor- en partnerprogramma worden verwijderd en er wordt contact opgenomen met de plaatser voor andere mogelijkheden.

Gezien het privacybeleid wat Stichting Fotografencafé Drechtsteden hanteert zullen wij nimmer uw persoonlijke gegevens delen, doorgeven, verkopen of ter beschikking stellen aan derden, zonder voorwaarden te scheppen en afspraken te maken.  Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en zullen alles in het werk stellen om uw informatie te beschermen.

Copyright
Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting Fotografencafé Drechtsteden worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking (dit geldt van tekst ten met fotografische uitingen)  Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan onze privacy mailbox .

Voor meer informatie verwijzen we naar onze Privacy Policy

Share